Co umím?

Nastínění hlavních okruhů znalostí

Programování

 • C, C++, GCC, standard POSIX, Python, Bash
 • Java J2SE a povědomí o problematice J2EE
 • různě hluboké znalosti dalších jazyků
 • znalost principů fungování platformy GNU/Linux a základní orientace v architektuře jádra
 • znalost problematiky databází a různých datových struktur, znalost SQL s důrazem na dialekt (resp. server) MySQL
 • preferované nástroje : GNU aplikace, systém správy verzí GIT, platforma Eclipse, GUI knihovna GTK

Teoretické základy

velmi dobré znalosti na poli teoretické informatiky a příbuzných oborů matematiky, schopnost účinně uplatnit tyto znalosti v praxi (např. různá optimalizace algoritmu)

především pak v těchto oblastech:

 • optimalizace algoritmů, složitost,
 • různé partie umělé inteligence,
 • statistika a data mining

Sítě, web a marketing

 • html a css, jQuery, znalost PHP + MySQL, administrace platformy LAMP a další obdobné technologie
 • kreativní i řemeslná úprava a tvorba grafiky
 • ekonomické vzdělání, teoretické znalosti marketingu, principy SEO apod. (bez praktických zkušeností)
 • základní znalost administrování a síťového hardwaru v segmentu SOHO (Small office/home office), znalost programování síťových aplikací

Ostatní

Umím prezentovat/obhajovat produkt před veřejností, mám reprezentativní kultivované a seriózní vystupování a všeobecný přehled o situaci a trendech v IT technologiích

Moje předpoklady

Moje výhody : Jsem chytrý a umím najít elegantní řešení. Přicházím s novými neotřelými podněty. Zvládám hodnotně používat rozsáhlé teoretické znalosti. Umím rychle a přesně analyzovat problém, najít jeho řešení; zvládám zvážit i okrajové situace a odhalovat chyby pečlivým čtením zdrojového kódu. V krátkém čase proniknu do neznámé problematiky. Umím pracovat s různými zdroji informací a sám se vzdělávat.

Moje nevýhody : Nevynikám v dlouhém jednoduchém kódování a rutinních činnostech. Mám často tendenci se příliš soustředit na nalezení technicky dokonalých kreativních nápadů. Vůbec mi nevyhovuje pevná pracovní doba v klasické kanceláři. Nehovořím plynně Anglicky.